Bookmark and Share

Pravidla SMHL pro rok 2004

Vydané dňa 04. 06. 2004 (3184 x prečítané)

Pravidla pro II. ročník SMHL.


SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA (SMHL)


 Stanovy a pravidla v roce 2004

 1.      SMHL je seriál předem dohodnutých hasičských soutěží v roce 2004 v kategorii muži, v případě přihlášení alespoň šesti ženských družstev i v kategorii ženy.

Přihlásit se může kterékoliv družstvo z SR a ČR, které zaplatí  startovné 1000,- Sk v kat.muži a 500,- Sk  nejpozději však před zahájením III. kola celé SMHL.

2.      Soutěží se o putovní pohár, poháry na 1.- 3. místě a finanční odměnu na předních místech konečného pořadí, kterou výbor určí během třetího kola v kat. muži. V kat. ženy se soutěží o poháry na 1.- 3. místě celkového pořadí.

3.      Z jednotlivých závodů získá družstvo body stejné v obou kat. na základě lepšího umístění, které po sečtení po posledním kole určí vítěze roku 2004 s vyšším součtem bodů. V případě shodného počtu bodů rozhoduje o lepším umístění družstva větší počet prvních míst v jednotlivých kolech, popřípadě druhých…

4.      Přihlásit se může pouze jedno družstvo z jednoho sboru. Nastoupí-li v kterékoliv kole dvě družstva z jednoho sboru, musí velitel družstva nahlásit kterémukoliv členu výboru SMHL, které družstvo bude bodově hodnoceno a zajistí jeho označení na tabuli výsledků, nejpozději však před startem prvního z nich!

5.      V případě rovnosti časů dvou a více družstev v jednom kole, přiřadí se jim stejný počet bodů s tím, že další družstvo získá takový počet, který odpovídá nižšímu umístění. Př. 20 a 20 bodů. Následující pak 15, 13…V případě reklamace získaných bodů je povinen vedoucí družstva ji uplatnit u výboru, nejpozději však před zahájením dalšího kola.

6.      Výsledky jednotlivých kol a hodnocení kola jednotlivými veliteli  je pořadatel povinen poslat nejpozději do středy následujícího týdne na e-mailovou adresu  Bylnice@seznam.cz  Tyto výsledky budou zasílány všem přihlášeným družstvům.

7.      Pořadatel zajistí el.časomíru, měřící na dvě desetinná místa. V případě selhání časomíry během pokusu družstva, má toto družstvo možnost opakovat svůj útok. Jestliže se časomíra pokazí během závodu na trvalo a jiné měření může ovlivnit již odstartované i připravující se družstva, nebudou výsledky takového kola bodově započítávány do celého seriálu SMHL.

8.      Ze všech soutěží se do celkového hodnocení nezapočítávají 4 nejhorší výsledky, které družstvo dosáhlo v kat.muži a 8 nejhorších výsledků v kat.ženy.

9.      Žádný závodník nesmí nastoupit v jedné soutěži za dvě družstva. Tzn. startuje pouze za jedno družstvo pouze jednou. Jestliže přesto toto pravidlo bude porušeno, budou obě družstva bodově hodnocena, jako by se závodu nezúčastnila. Tzn. přidělí se každému z nich 0 bodů. Nastane-li přesto situace že družstvo potřebuje závodníka z jiného sboru, je velitel povinen toto nahlásit při nástupu. Tento závodník však může startovat pouze jednou.

10.  Všechny družstva se zavazují, že budou respektovat pravidla pořadatelů jednotlivých kol. Pořadatel je povinen v propozicích uvést, zda-li je možné opírat proudnici o zem. Jednotné pravidla platí v následujících bodech: savice nesmí před startem přesahovat základnu o více než třetinu své délky a na koši nesmí být použita pojistka proti rozpojení. Budou-li na některé soutěži dvě kola, počítá se do bodového hodnocení první z nich.

11.  Velitelé jednotlivých družstev budou v průběhu daného kola veřejně přidělovat známku 1-5  (1-nejlepší) jako hodnocení každého kola. Tuto známku zapíší na        veřejně přístupnou tabuli. Tohoto hodnocení se však nemusí účastnit. V takovém případě proškrtne svoji kolonku, aby nedocházelo k manipulaci. Ze zapsaných

      známek se vypočítá aritmetický průměr a tento se vyhlásí při vyhlašování výsledků. Po skončení posledního kola bude provedeno vyhlášení nejhůře hodnoceného   

      kola celé SMHL. Pořadatel dané soutěže se nemůže ucházet o pořadatelství v roce 2005. V případě shodného hodnocení o „sestupujícím“ pořadateli rozhodnou 

      zástupci sborů  na prvním setkání v následujícím roce v tajném hlasování. O pořadatelství SMHL v roce 2005 se může ucházet ten sbor, jehož družstvo

     absolvovalo více jednotlivých kol v roce 2004.

 

Klíč pro přidělení bodů:

1. místo………………..20 bodů      9. místo………………..6 bodů

2. místo………………..17 bodů     10.místo………………..5 bodů

3. místo………………..15 bodů     11.místo………………..4 body

4. místo………………..13 bodů     12.místo………………..3 body

5. místo………………..11 bodů     13.místo a každý další dokončený útok…2 body

6. místo…………………9 místo     Účast přihlášeného družstva na soutěži…1 bod

7. místo…………………8 bodů     Neúčast družstva………………………0 bodů

8. místo…………………7 bodů

 Velitelé budou hodnotit:

-         dodržení začátku daného kola ( tolerance 15 min.)

-         kvalitu rozhodčích ( zejména startéra a rozhodčí na základně)

-         prostoje mezi startujícími družstvy

-         délku trati ( doporučuje se 70 m a 90 m měřeno od středu základny) a náběhu ( doporučuje se 9 m od středu základny, pokud to podmínky trati dovolí)

-         ceny pro vítěze

-         celkový dojem ( občerstvení, kvalita tratě apod.)

 

 

 


Zdroj: Ofka/Bylnice