Bookmark and Share

Pravidla a bodování SMHL v roce 2003

Vydané dňa 10. 06. 2003 (3157 x prečítané)

Přidávám pravidla, která těsně před zahájením 1. kola doznala následující změny ! Soutěže v Horovcích a v Lúkách se nezapočítávají do bodování ligy z důvodů nezaplacení startovného. Pojede se tedy celkem 15 kol. Do ligy se nově přihlásili: Záblatie a Nedašovce.


SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA (SMHL)

Stanovy a pravidla v roce 2003:

 1. SMHL je seriál předem dohodnutých soutěží v roce 2003. Přihlásit se může kterékoliv družstvo hasičů z ČR a SR a které zaplatí startovné 1000,-Sk, nejpozději však před zahájením 1.kola celé SMHL.
 2. Soutěží se o putovní pohár, poháry na 1.-3.místě a finanční odměnu na 1.- 8.místě celkového pořadí.
 3. Z jednotlivých závodů získá družstvo body na základě lepšího umístění,které po sečtení po posledním kole určí celkového vítěze roku 2003.
 4. Přihlásit se může pouze družstvo z jednoho sboru. Nastoupí-li v kterékoliv soutěži dvě družstva z jednoho sboru, je povinnost velitele družstva (trenéra) nahlásit kterémukoliv členu výboru SMHL, které družstvo bude bodově hodnoceno v seriálu SMHL a zakroužkováním jej označit na tabuli výsledků. Nejpozději však před startem prvního z nich.
 5. V případě rovnosti časů dvou a více družstev v jednom kole, přiřadí se jim stejný počet bodů s tím,že další družstvo v pořadí získá takový počet,který odpovídá nižšímu umístění.Příklad: 20 a 20 bodů.Následující pak 15,13…V případě reklamace získaných bodů je povinen vedoucí družstva tuto reklamaci uplatnit u člena výboru, nejpozději však následující víkend před zahájením dalšího kola.
 6. Výsledky jednotlivých závodů je pořadatel povinen poslat nejpozději do středy následujícího týdne na e-mailovou adresu: Bylnice@seznam.cz Tyto výsledky budou zasílány všem přihlášeným družstvům,které doloží svou e-mailovou adresu.
 7. Pořadatel je povinen zajistit el.časomíru,měřící na dvě desetinná místa.V případě selhání časomíry má družstvo možnost opakovat svůj pokus.Jestliže se časomíra pokazí během závodu natrvalo,nebudou výsledky soutěže započítány do celkového hodnocení SMHL a daná soutěž se nezapočítává do tohoto hodnocení.
 8. Ze všech soutěží se do celkového hodnocení nezapočítá 5 nejhorších výsledků,které družstvo dosáhlo.
 9. Žádný závodník nesmí nastoupit v jedné soutěži za dvě družstva.Tzn. startuje pouze jednou. Jestliže přesto toto pravidlo bude porušeno, budou obě družstva hodnocena, jakoby se závodu nezúčastnila. Tzn. přidělí se každému 0 bodů.
 10. Všechny družstva se zavazují,že budou respektovat pravidla jednotlivých soutěží,které si pořadatelé stanoví.Všichni pořadatelé soutěží se zavazují,že budou důsledně dodržovat kontrolu uložení hadic na základně, tzn.mezi spojkami bude taková mezera, kterou lze protáhnout papír. Proudnice se u nástřikové čáry může dotýkat země. Budou-li na soutěži dvě startovní kola, počítá se do hodnocení SMHL jen první z nich.
 11. Generálním sponzorem celé ligy je Rona Led.Rovné, který věnuje na celkové vítěze následující finanční ohodnocení:

1.místo:10 000,-Sk 5.místo: 5 000,-Sk
2.místo: 9 000,-Sk  6.místo: 3 000,-Sk
3.místo: 8 000,-Sk  7.místo: 2 000,-Sk
4.místo: 6 000,-Sk  8.místo: 1 000,-Sk

1.místo..........20 bodů 9.místo..........6 bodů
2.místo..........17 bodů 10.místo..........5 bodů
3.místo..........15 bodů 11.místo..........4 body
4.místo..........13 bodů 12.místo..........3 body
5.místo..........11 bodů 13.místo a každý další dokončený útok...2 body
6.místo.......... 9 bodů Účast přihlášeného družstva na soutěži...1 bod
7.místo..........8 bodů Neúčast družstva..............................0 bodů
8.místo..........7 bodů

Složení výboru:

Bylnice: Josef Lysák RONA L.R.: Dušan Mauer Pravotice: Jozef Bagin Púchov: Jozef Ridzik Povážská Bystrica: Štefan Zachar Výbor se na druhé schůzce 25.1. 2003 dohodl, že bude bodově hodnotit kvality dané soutěže. Upřednostní především:

 • dodržení stanoveného začátku soutěže
 • návaznost družstev.Tzn. nebudou vznikat zbytečné prostoje
 • kvalita rozhodčích, především na základně a startu
 • celkový dojem

 • Zdroj: Jozef Rendek L.R.