Bookmark and Share

II.kolo SMHL ve Streženicích

Vydané dňa 20. 06. 2006 (3579 x prečítané)

Srdečne Vás pozývame na našu hasičskú súťaž, ktorá sa bude konať dňa so 24.6.2006 o14:00 hod. na futbalovom ihrisku Bubroviny. Táto súťaž je zaradená do SMHL. V kategórii muži a ženy máme metrové putovné poháre. Za  prvé tri miesta sú poháre plus finančná odmena. V kategórii dorast sa hodnotia pohárom prvé tri miesta. Na nultom ročníku sa zúčastnilo 43 hasičských družstiev s výbornými výsledkami.


Vážené hasičky, Vážení hasiči!

  Pozývame Vás na I. ročník súťaže hasičských družstiev mužov a žien

o " Putovný pohár DHZ Streženice ". Táto súťaž je zaradená do SMHL. 

Termín: 24. 6. 2006

Začiatok: o 1400 hodine

Kde: na futbalovom ihrisku v Streženiciach

Muži: 1. miesto: pohár + 1000 Sk + Putovný pohár

  2. miesto: pohár + 500 Sk

  3. miesto: pohár + 300 Sk   

Ženy: 1. miesto: pohár + 600 Sk + Putovný pohár

  2. miesto: pohár + 400 Sk 

  3. miesto: pohár + 200 Sk 

Dorast: 1. miesto: pohár

  2. miesto: pohár 

  3. miesto: pohár   

  V prípade poškodenia alebo straty putovného pohára sa víťaz zaväzuje uhradiť pohár v plnej hodnote. Víťaz je povinný vrátiť putovný pohár do 1 roka.

Putovný pohár je trvalým majetkom DHZ Streženice.  

1.Podmienky súťaže:

- hasičské družstvá - kategória muži, ženy a dorast v počte 7 + 1 člen, veliteľ nie je

 podmienkou

- štartovné čísla podľa príchodu

- štartovné 200 Sk pri prezentácii

- nie je dovolený štart jednotlivca vo viacerých súťažných družstvách

- čas na prípravu základne je 5 minút

- časomiera je elektronická

- každé družstvo sa zúčastňuje na vlastné riziko

- medzera medzi polospojkami musí byť na vloženie papiera

- prúdnica sa môže dotýkať zeme

- savica môže presahovať základňu maximálne o jednu tretinu

- savice musia mať minimálne  2,5 neporušeného závitu

- základňu nesmie nič presahovať, ani  hrdlo mašiny, iba savica

2. Náradie potrebné na prevedenie požiarneho útoku

1ks motorová striekačka PPS 12 - bez viditeľnej úpravy, plyn a štartér iba na mieste

  danom výrobcom 

2ks savica 2,5 m φ 110 mm ( alebo 4ks savica 1,6 m, φ 110 mm po 2 diely spojené )

1ks sací kôš φ 110mm so spätným ventilom

2ks hadica B, dĺžka 20 m +/- 1 m

1ks rozdeľovač ventilový alebo guľový

4ks hadica C, dĺžka 20 m +/- 1 m  (38,42)

2ks prúdnica C, hubica φ 12,5 mm

2ks kľúč na spojky

3. Výstroj požiarneho družstva

- požiarna rovnošata cvičná, alebo športové oblečenie

- športová obuv

- jednotná prilba

- ľahký - služobný opasok

- celé družstvo vystrojené jednotne

4. Prevedenie požiarneho útoku

Požiarne družstvo vytvorí sacie a dopravné vedenie ľubovolným spôsobom. Útok je ukončený zrazením terčov vzdialených 5 m od nástrekovej čiary. Požiarne striekačky

môžu byť pred štartom naštartované. Veliteľ požiarneho družstva nesmie pomáhať pri prevádzaní požiarneho útoku. 

5. Pokus je neplatný

1. ak nie je zavodnené čerpadlo do 60 sekúnd od štartu

2. ak družstvo po vyzvaní nenastúpi včas na plnenie disciplíny

3. ak zhodí jeden prúd oba terče

4. za prekročenie nástrekovej čiary

5. za nespojenie koša pred ponorením do vody

6. za nedotočenie stredov na saviciach pred ukončením útoku

7. za nešportové správanie

Víťazom sa stáva požiarne družstvo, ktoré dosiahne najlepší čas.

V prípade rovnosti časov na prvých troch miestach rozhodne opakovaný útok.

Protest podáva veliteľ družstva písomne do 10 minút po oficiálnom zverejnení

výsledného času s vkladom 200 Sk. Po kladnom vybavení protestu mu bude vložená čiastka vrátená.

Na Vašu účasť sa tešia Streženickí hasiči,  hasičky a dorast

    DHZ Streženice

Informácie tel.č.: 0904 316 201


Zdroj: Ofka